Meer problemen bij bevallingen door ongezonde levensstijl

Roken, te veel en te vet voedsel en te weinig beweging. Doordat steeds meer vrouwen ongezond leven en veel te zwaar zijn, neemt het aantal complicaties in de zwangerschap en bij bevallingen toe. Artsen willen daarom meer aandacht voor preventie.

Zwangerschapsvergiftiging en zwangerschapsdiabetes komen vaker voor bij vrouwen die aan het begin van de zwangerschap al veel te zwaar zijn. Dit zorgt onder andere voor meer ingeleide bevallingen en meer keizersneden. Een keizersnede geeft weer risico’s bij een volgende bevalling.

‘Problemen nemen toe’
Boven een BMI (graadmeter voor een (on)gezond gewicht) van 25 nemen complicaties bij ieder punt toe. Een kwart van de vrouwen tussen 20 en 29 jaar heeft overgewicht, waarvan 6 procent ernstig. Tussen de 30 en 40 jaar stijgt dat percentage naar 40 procent, waarvan 10 procent ernstig.

Hoogleraren verloskunde van acht universitaire medische centra pleiten in NRC Handelsblad daarom voor meer preventie. Jan van Lith, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en hoogleraar in het Leiden, zegt in het artikel: “We zien obesitas in de zwangerschap vooral bij vrouwen die in een achterstandspositie verkeren.”

Deze vrouwen eten ongezonder, hebben vaker stress door geldzorgen en een slechte relatie met hun partner. Ze roken ook vaker, komen minder vaak op controle bij de verloskundige of de gynaecoloog. Van Lith: “We zien het aantal zwangere vrouwen met dit soort problemen toenemen.”

‘Grote gevolgen’
Het Radboudumc constateert in de krant dat obesen (met een BMI van 30 of hoger) in 40 procent van de gevallen een keizersnede moeten doen, terwijl het landelijk gemiddelde op 16 procent ligt. Landelijk ligt het percentage zwangerschapsvergiftigingen op 5 procent, bij obese vrouwen op 13. Inleidingen komen bij zware zwangeren in 60 procent van de gevallen voor, waar het gemiddelde op 35 procent ligt.

De artsen waarschuwen dat een ongezonde levensstijl grote gevolgen heeft voor haarzelf en haar kinderen. Vrouwen die tijdens de zwangerschap een hoge bloeddruk of zwangerschapsdiabetes hebben gehad, lopen twee keer zoveel risico op hart- en vaatziekten later in hun leven. De dochters van deze moeders hebben zelf ook weer meer kans op een hoge bloeddruk en zwangerschapscomplicaties.

bron: RTL Nieuws